ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഞാൻ ആരാണ്?

2005 ൽ ജർമ്മനിയിൽ സിൻഡെൽഫിംഗെൻ സ്ഥാപിച്ച "സാവ സൈക്കിൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈൻ ടീം" എന്നാണ് എവിഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണൽ കാർബൺ ബൈക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നു. കാർബൺ റോഡ് ബൈക്ക്, മൗണ്ടൻ ബൈക്ക്, ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണി. വർഷങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് ശേഷം, ഷിമാനോ, മാക്സിസ്, ഫിസിക്, പ്രൊപാം, ടോറേ തുടങ്ങിയവയുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പങ്കാളിത്തം ലഭിച്ചു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഞങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, ഞങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും സേവനത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം.

ഹുവാഗോ ഇൻഡസ്ട്രി പാർക്ക് ക്യുചാങ് ഇരട്ട
ഹുയാങ് പ്രദേശം ഹുയിഷോ നഗരം
ഗുവാങ്‌ഡോംഗ് ചൈന
വിൽപ്പന: 0086-752-2153828
ഇ-മെയിൽ: ken@ewigtech.cn

ഫാക്ടറി ഷോ

Bicycle factory
Bicycle manufacturer17
Bicycle manufacturer
Bicycle manufacturer1
Bicycle manufacturer2
Bicycle manufacturer3
Bicycle manufacturer4
Bicycle manufacturer5
Bicycle manufacturer6
Bicycle manufacturer7
Bicycle manufacturer8
Bicycle manufacturer9
Bicycle manufacturer10
Bicycle manufacturer11
Bicycle manufacturer12
Bicycle manufacturer13
Bicycle manufacturer16

കാർബൺ ഫൈബറിന് മാത്രം 

കാർബൺ ഫൈബർ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എവിഗ് സൈക്കിളുകൾ. പ്രധാനമായും കാർബൺ ഫൈബർ മൗണ്ടൻ ബൈക്കുകൾ, റോഡ് വാഹനങ്ങൾ, മടക്കാവുന്ന സൈക്കിളുകൾ എന്നിവയാണ് മത്സര ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡുകൾ.

റേസ് ഷോ / ഷോ ശൈലി

bike Show3
bike Race Show4
bike Show5
bike Show6
bike Show7