Biz hakda

Biz hakda

Ewig 2002-nji ýylda Huizhou (Hytaý) şäherinde döredildi we ilkinji gününden başlap, welosiped dünýäsiniň dizaýny we tehnologiýasy boýunça täzelik we ýöriteleşmegi dowam etdirýär.Önümimiz uglerod dag welosipedinden, bukulýan elektrik welosipedinden, bukulýan welosipedden ybarat.Bu amal, önümlere şahsyýet berýän dizaýnerler we aragatnaşyk hünärmenleri tarapyndan düzülen italýan dizaýn studiýasy Albertdesign bilen berk hyzmatdaşlygyň netijesinde mümkindir."welosiped döredijilik dizaýn topary" hökmünde hem tanalýardy, Biziň wezipämiz iň ökdeuglerod.Önümimizuglerod welosiped,uglerod,uglerod bukulýan welosiped.Köp ýyllyk ösüşden soň, güýçli hyzmatdaşlyga eýe boldukSHIMANO, MAXXIS, FIZIK, PROPALM, TORAYwe ş.m.

Dünýädäki marketingde paýlaýjylarymyzy goldamak bilen, hilimizde we hyzmatymyzda uly abraý gazandyk.has giňişleýin maglumat almak üçin bize baryp görmäge hoş geldiňiz.

Zawod sergisi

carbon road bike
car fiber bike
Bicycle manufacturer
Bicycle manufacturer1
Bicycle manufacturer2
Bicycle manufacturer3
Bicycle manufacturer4
Bicycle manufacturer5
Bicycle manufacturer6
Bicycle manufacturer7
Bicycle manufacturer8
Bicycle manufacturer9
Bicycle manufacturer10
Bicycle manufacturer11
Bicycle manufacturer12
Bicycle manufacturer13
Bicycle manufacturer16

Diňe uglerod süýümi üçin

Ewig welosipedleri uglerod süýümine, ýokary hilli materiallara esaslanýar.Bäsleşige ukyply marka markalary esasan uglerod süýümli dag tigirleri, ýol ulaglary we bukulýan welosipedlerdir.

Showaryş görkezişi / görkeziş stili

carbon road bike
carbon bike
carbon mtb bike
carbon bike team
carbon bike