lomaý alýumin tigir Alýuminiý bukulýan welosipedleriň uly hataryny göterýäris.Dostlary ýa-da maşgalalary bilen daşarda gezelenç etmegi halaýan erkekler we aýallar üçin ajaýyp.Lomaý welosipedlerimizi logotipiňiz we reňkiňiz bilen sazlap bilersiňiz, MOQ 50pc bolar.Hytaýda welosiped öndürýänligimiz sebäpli, saýlamak we gaty bäsdeşlik bahalary bilen üpjün etmek üçin köp modelimiz bar.Lomaý bukulýan welosipedimiz we elektrik bukulýan welosipedimiz bu pudakda birinji orunda durýar!Ammarda satmak üçin köp sanly aksiýa taýýarladyk. Welosiped durmuşyňyzyň zerurlygy bolmasa-da, gündelik maşklaryňyz üçin, esasanam pandemiýa döwründe möhümdir.“Covid-19” pandemiýa garşy welosiped satuwynyň ep-esli ýokarlanmagyna getirdi. Bazarda müňlerçe lomaý welosiped bar bolsa-da, tigirleriň hemmesi deň derejede döredilenok. Modelshli modellerimiz bazarda iň gowy saýlamalara eýerýär.